53 anmälda!

53 barn anmälda, jättekul!

Eftersom intresset varit så stort har vi sett över möjligheten att ta emot flera barn och då kunnat höja gränsen till 70 barn. Det betyder att det är 17 platser kvar just nu.